מידע מורחב על אודות מר הרמלין והרצאותיו ניתן למצוא כאן.

דבר ראש-הסגל,
מר דוידי הרמלין

לכל הבאים בשערי המרכז הבינ"ל לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית, ברכותיי ואיחוליי להצלחתכם!!

סגל-המרכז הבינ"ל מקדיש מאמצים עצומים במשך לילות כימים, על מנת להעניק את המרב והמיטב לכל הצוערות והצוערים המשתתפים במסלוליו השונים: תכניות איכותית, מרצים מובילים ואווירה ייחודית, שאין דומה לה. כל זאת בכדי שיצמחו להיות חוד-החנית בתחומי מסלולים אלו, כמו גם בכל מסלול אחר בנפתולי-חייהם הלאה.

הביטו וראו סביב:
את המהמורות עמן נאלצת להתמודד החברה הישראלית בתחומי החוץ, הביטחון וההסברה; כמו גם את המשוכות הפנימיות בתחומי הפוליטיקה, הכנסת, הממשל וסוגיות-יסוד נוספות. לשיטתנו, על מנת להתמודד עם האתגר שמחוץ בהצלחה מתמדת לאורך-שנים, עלינו לטייב את הכלים מקצועיים אשר יעמדו לרשות דור-העתיד של מעצבי המדיניות ודעת-הקהל – גם במעגל הפנימי של החברה הישראלית.


לפיכך, בנוסף למסלולים הוותיקים להכשרת סוכני-הסברה ישראלים, פיתחנו עם השנים את מסלול "אכסדרה לשלטון ולמשילות", המתמקד בחיים הציבוריים בישראל פנימה: סוגיות הליבה של הארץ, כמו גם סקירה מערכתית מעמיקה.
 מטרתנו היא לזקק את האישיות, הכישרון והנכונות ליוזמה הגלומה בכם. משימתנו תהיה להעניק לכם כלים לשם כך, כמו גם הזדמנויות לתרגל וליישם את השימוש בכלים אלו. אנו ממליצים בחום לכל צוערינו לממש את האפשרות להצטרף למסלול המשולב, מסלול-הדגל הממזג בין שתי תכניות אלו.

שלכם, תמיד,

דוידי הרמלין.