מסלולי המרכז הבינ"ל
לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית

ברוכים הבאים בשערינו!!


מסלולינו מתבססים ומקדמים שדרת ערכי-יסוד, כגון:
אהבת ישראל, ציונות, אהבת אדם באשר הוא אדם, כבוד למסורת ישראל ולמורשת התרבותית של כל בני-הארץ, דמוקרטיה, יושרה, סובלנות, תרבות-שיח, איכות וחתירה למצוינות.


סגל-המרצים המעולה שלנו ישמח להופיע בסדנאות ייעודיות לקבוצות, בהרצאות-העשרה מיוחדות ובפני המשתתפים באחד או יותר ממסלולי-הדגל שלנו:התכנית להכשרת סוכני-הסברה ישראלים

צוערי-המסלול יוכשרו לקדם את הדיפלומטיה הציבורית וההסברה הישראלית אל מול גורמי-השפעה בקרב אומות-העולם והחברה האזרחית במדינות שונות. בוגרי מסלול זה מוסמכים כסוכני-הסברה חשאיים מטעם המרכז, הנוהג להפנותם למשימות המשכיות בארץ ובעולם.

פירוט נרחב בדבר ההפנייה למשימות-הסברה חשאיות בחו"ל ניתן למצוא כאן.

בקשה להרצאת-העשרה בודדת או סדנת-הכשרה ייעודית עבור קבוצות, גופים ומוסדות - ניתן להגיש כאן.

בקשת מידע נוסף בדבר הצטרפות של יחידים למחזור הקרוב ניתן להגיש כאן.


התכנית לשוחרי פכ"ם - פוליטיקה | כנסת | ממשל

מטרתו של מסלול זה היא הכשרת ישראלים רחבי-אופקים, ערכיים ומשפיעים, להובלת תמורות חדשניות ויוזמות חדשניות במערכת הציבורית בישראל.

בקשה להרצאת-העשרה בודדת או סדנת-הכשרה ייעודית עבור קבוצות, גופים ומוסדות ניתן להגיש כאן.

בקשת מידע נוסף בדבר הצטרפות של יחידים למחזור הקרוב ניתן להגיש כאן.