הגב' נעמי בלומנטל ונציגי ארגונים צעירים של המפלגות הציונות:

​להזמנת הרצאה של גברת נעמי בלומנטל ניתן ללחוץ כאן.

רב-שיח: הסברה בכלים פוליטיים ופרלמנטאריים

רב-השיח בניצוחה של הגברת בלומנטל יארח נציגים מארגונים צעירים של מפלגות שונות ממגוון הקשת הפוליטית, אשר יסקרו אף הם כיצד ניתן להשתמש בכלים אקס-דיפלומטיים וסמי-דיפלומטיים לשם קידום ההסברה הישראלית על קו התפר שבין פוליטיקה, דיפלומטיה קלאסית ודיפלומטיה ציבורית.

רקע:
נעמי בלומנטל הייתה חברת הכנסת מטעם הליכוד בכנסות ה 13 עד ה 16, בה גם שימשה כסגנית שר התשתיות.

רקע נרחב:
במסגרת שלל פעילויותיה הציבוריות לאורך עשרות שנים, הגב' נעמי בלומנטל שימשה כראש-חץ של ההסברה הישראלית במסגרת הכלים הפוליטיים והפרלמנטאריים אשר עמדו לרשותה כיו"ר "הליכוד העולמי" וכחברת הכנסת, אשר בה שירתה – בין היתר – אף כיו"ר וועדת-המשנה ליחסי-חוץ ולהסברה במסגרת של וועדת החוץ והביטחון; כראש המשלחת הפרלמנטארית לפרלמנט האירופי; וכראש אגודות-ידידות בין-מדינתיות.