עו"ד ימית ינאי

​להזמנת הרצאה של עו"ד ימית ינאי ניתן ללחוץ כאן.

צדק חלוקתי בין מרכז לפריפריה: הגליל כמקרה-בוחן

הרצאות:


תחרות על משאבים, אי שוויון מרחבי וצדק חלוקתי בפריפריה - המגזר העירוני והכפרי באצבע הגליל

הפערים הבין-אזוריים בישראל התקיימו עוד לפני הקמת המדינה. עד כה, פערי הכנסות, רמות השכלה, שירותי בריאות נבחנו בעיקר בהקשר של מרכז לעומת פריפריה. אין ספק שרמות ההכנסה, היצע התעסוקה, הישגים לימודיים ונגישות לשירותי בריאות במרכז הארץ גבוהות יותר מאשר בפריפריה הצפונית או הדרומית. אולם, הפערים על רמותיהם השונות מתקיימים גם ברמות מרחביות אחרות מלבד ליבה-שוליים. הטענה שמתקיימים פערים פנים-אזוריים בתוך הפריפריות עצמן ראויה לבחינה מעמיקה בהתבסס על המצב הקיים בישראל. ללא ספק, השונות המרחבית אינה עוצרת בחלוקת המאקרו של מרכז לעומת פריפריה. נושא הפערים בין המגזרים השונים (יהודים-ערבים, אשכנזים-מזרחים, מרחב עירוני-כפרי) משתקף בשיח מתעצם והולך אודות צדק חלוקתי ואי שוויון בחלוקת המרחב על רקע הקצאת משאב הקרקע במדינה. שיח ציבורי זה אשר נמשך כבר כמה עשורים, חלקו גלוי וחלקו סמוי מן העין. לאחרונה, הדרישה של הציבור לצדק חברתי כפי שהתבטאה, בין היתר, במחאה החברתית של קיץ 2011, מבטאת כמיהה לצדק חלוקתי שמשמעותו היא חלוקה שוויונית יותר של משאבים לאומיים, קרקעות והכנסות.

הרצאה זו תתמקד זה בבחינת חלוקת המרחב והקצאת הקרקעות בפריפריה הצפונית של ישראל. באמצעות חקירה של המרחב העירוני לעומת המרחב הכפרי (קריית שמונה והמועצה האזוריות השכנות לה) ייבחן ממד אחד של הפערים הפנים-אזוריים בפריפריה. 

תכנית לאומית לגליל - האתגרים והמגמות בגליל

לפני כשנתיים גובשה הצעה לעיקרי תכנית לאומית לגליל שתהווה תשתית לבניית תכנית לאומית לקידום החלטת  ממשלה לפיתוח כלכלי אזורי בצפון הארץ. הציפייה מהתכנית הייתה לשינוי פניו של הגליל כשהמוטיב העיקרי להערכתי מצוי בבסיס התוכנית והינו רכיב  "התעסוקה האיכותית". בשנים האחרונות מצוי הגליל בנתיב צמיחה איטי בכל הממדים ובכל התחומים, נתוני ההגירה השלילית לא נעצרו, תנופת הבנייה בגליל מורכבת, בתחום התשתיות הגליל מצוי בפני עידן חדש, תהליכים רבים שנוצקו בשנים האחרונות מתחילים לתת את אותותיהם וישנם ניצני הפריחה שהחלו לנבוט.

ההרצאה כוללת חוויה מאתגרת ומרתקת בה יוצגו המגמות בגליל בשנים האחרונות לצד עיקרי התכנית הלאומית במתכונת המקורית שיסייעו בהבנת המפה הגלילית ונקודות התורפה בה.


רקע:

עו"ד ימית ינאי מלול הינה מרצה ומומחית בתחום חקר הגליל. חוקרת במכון מחקר במרכז משאבים בשיתוף עם אוניברסיטת חיפה ומתמחה בכתיבת ניירות עמדה ומסמכי מדיניות הנוגעים לאתגרים ומגמות בגליל.

רקע נרחב:

- בשנים האחרונות ינאי כיהנה כראש מחקר ברשות לפיתוח הגליל ובתוך כך עסקה בחקירת נתוני הרשויות המקומיות בגליל, בניית תעודות זהות מוניציפליות ואיתור מגמות בתחומים שונים בשלושה ממדים: בתחום המוניציפלי, בתחום האשכולי וברמה הכלל גלילית.

- במסגרת עבודתה הביאה להכרה לאומית במידע שנצבר והייתה שותפה לכתיבת התכנית הלאומית לצפון. על בסיס ניתוח המידע וניירות העמדה שכתבה קיבלו משרדי הממשלה החלטות תקציביות משמעותיות, הגדירו מדיניות וקבעו את סדרי העדיפויות לאתגרים ולבעיות בגליל.

- בעלת תואר ראשון במשפטים, הסמכה כעורכת דין משנת 2005, תואר ראשון נוסף בממשל ופוליטיקה ותואר שני מהפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב ו- University of California, Berkeley (תכנית משולבת)- תואר שני אקזקוטיבי במשפט מסחרי (LLM). כיום בלימודי תואר שלישי באוניברסיטת חיפה.

- יושבת ראש ועדת הערר לענייני ארנונה לשעבר בעיר קריית שמונה.

- בשנים האחרונות מקדמת תכנית אסטרטגית לגליל במסגרת תנועה אזרחית, אשר רואה את הגליל בהיבטים הוליסטיים ואשר מקדמת את פיתוחו בראייה רב משרדית. דוגלת בעשייה כלכלית וחברתית ובהצמחה של מנועים כלכליים ממוקדים במרחב הגלילי בתחומי הבריאות, התעשייה, החינוך, התחבורה וההתיישבות בגליל.