הגב' הודיה שחר

​להזמנת הרצאה של הגב' הודיה שחר ניתן ללחוץ כאן.

מקורותיו התקציביים של מסע הדה-לגיטימאציה
הרצאות: 

הגב' הודיה שחר מתארת בפנינו את נתיב-הכסף של מסע הדה-לגיטימאציה נגד ישראל, לרבות תנועת-החרם BDS.

ההרצאה מתארת כיצד ניתן לרתום מידע וניתוח על פעילותם של ארגונים בלתי-ממשלתיים, הפועלים בתחום זכויות-האדם והסיוע ההומניטארי, לתועלת קובעי מדיניות ממשלתיים, עיתונאים, ארגונים פילנתרופים והציבור הרחב. זאת, במטרה לשים קץ לנוהג של מספר ארגונים לא-ממשלתיים שהכריזו על עצמם כ״ארגונים הומניטאריים״ לקדם סדר יום פוליטי ואידיאולוגי תוך ניצול מושג "הערכים האוניברסאליים של זכויות האדם״.

רקע:

הגב' הודיה שחר, לשעבר דוברת NGO Monitor - המכון לחקר ארגונים לא-ממשלתיים, בעלת תואר ראשון במדע המדינה ותקשורת מאוניברסיטת ת״א; ותואר שני בביטחון בינ״ל, גם כן מאוניברסיטת ת״א.

רקע נרחב:

פרסמה לאחרונה מאמרי דעה בהארץ וישראל היום.
הייתה שליחת הסוכנות היהודית לקהילה היהודית בניו-יורק.
בוגרת התכנית להכשרת סוכני-הסברה של המרכז הבינ"ל לדיפלומטיה ציבורית ולהסברה ישראלית.
בעלת ידע נרחב על אודות הסכסוך הערבי-ישראלי, קמפיין ה-BDS והדה-לגיטימאציה נגד ישראל.